Privacy verklaring vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen en de voortgang ervan.
Persoonsgegevens die Voetreflexpraktijk In Balans verwerkt:
Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
-Voor-en achternaam
-Geboortedatum
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Voetreflexpraktijk In Balans verwerkt:
Voetreflexpraktijk In Balans verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
-Uw gezondheidstoestand
-Uw dossier (aangemaakt t.b.v. de behandelingen)
Met welk doel en op basis van welke grondslag Voetreflexpraktijk In Balans persoonsgegevens verwerkt:
Voetreflexpraktijk In Balans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Het afhandelen van uw betaling
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
-U te informeren over wijzigingen van de diensten
-Om diensten bij u af te leveren
-Om de voortgang van uw behandeling te monitoren
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Hoe lang Voetreflexpraktijk In Balans gegevens bewaart:
Uw persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van 1 jaar.
Hoe Voetreflexpraktijk In Balans persoonsgegevens beveiligd:
Voetreflexpraktijk In Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Ik heb de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
-Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
-Een wachtwoord
-Versleutelen van de informatie
-E-mails worden verstuurd via een beveiligde internet verbinding
Heeft u het idee dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met mij op.